Ørbækgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-133

Fredningsnr.
2117113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,25 x 26 m; større, tilgroet hul i top, indgravning i SV-fod, hvor- over en vej; lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj har et Brud paa den sydöstlige Side af Toppen, og da Brudet er ca 4½ Alen i Gjennemsnit og henved ½ Alen dyb, saa lader det til, at Höjen er undersögt. Desuden har den Spor af en ældre Gravning længere nede mod Sydöst; men denne har ingen videre Betydning. Afstanden mellem denne Höj og Tvillinghöjen [sb.nr. 131-132] er 125 Al. Idet Höjens Fod er plöjet for nær, er der kommen 15 Krandsstene tilsyne mod Øst; men de ere ikke ret store og maa i Forhold til Höjen kaldes smaa. Höjen er smukt lynggroet. Om Navn Fund eller Sagn vides ikke noget.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Stort, tilgroet Hul i Top, Indgravning i SØ-foden, Vej over SV-foden. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 26 m i Diameter, 3,25 m høj; større, tilgroet Hul i Top, Indgravning i SV-fod, hvorover en Vej; lynggroet i Plantage.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den tidligere beskrevne indgravning er dog mod SØ. Vejen mod SV ses fortsat, men ser ikke ud til at blive brugt mere. Rodvælter mod øst. Hul efter rodvælter mod nord. Bevokset med en del store træer - både løv- og nåletræer. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)