Ørbækgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-151

Fredningsnr.
201747

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,85 x 24 m, velbevaret, har engang været pløjet, nu i granplantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 151]: Om denne Höj har været brudt vides ikke; thi endskjönt den nu ligge lynggroet i Heden, saa har den dog forhen tilligemed Heden deromkring været under Ploven, og Agrene sees tydeligt endnu. Den er Nabohöj til en lille Höj paa Mtr N 4 af Overbroen [muligvis sb.nr. 84 eller 85]. Ogsaa mod Syd har den en Nabohöj i Ørbækgaardshede [sb.nr. 152:], og denne sydlige Nabohöj i Heden svare fuldstændig til den nordlige Nabohöj paa Overbroen Mark. Den er paa Kortet betegnet med 22. Om den er undersögt eller ej kan ikke skjönnes. Der sees ingen Steen hverken ved Foden eller paa Toppen. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Velbevaret. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 24 m i Diameter, 1,85 m høj, velbevaret, har engang været pløjet, nu i Granplantning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Plantage pløjet - vej over vest-siden. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ikke tilset da området omkring højen er indhegnet samt så tilgroet at det er umuligt at komme igennem bevoksningen.

Litteraturhenvisninger  (0)