Vestre Teglhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-153

Fredningsnr.
201810

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/8 1924, købt. "Vestre Teglhøj", dyssekammer i lav højning, 6-kantet af 5 bæresten (ualmin- delig store), 1 tærskelsten og 2 gangsten i VNV; i kanten af en ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Steendysse er ödelagt. Af dens Krandsstene findes kun 3 (aaa) urörte og paa deres Plads. Ved b.b. findes Rester af to Krandsstene, hvoraf den ene er en Rest og den anden er, som Tegningen viser, deelt ved Klövning i tre Dele. Den punkterede Linie betegner Grændsen for den Jord, som ved Krandsstenenes Sprængning, kastedes sammen i Midten. Der er det mærkelige ved denne og Nabohöjen [sb.nr. 154], at Krandsstenene, som ere indtil 2½ Alen höje, ere sænkede ned i Flugt med Jordens Overflade. Da nu Stenene skulde sprænges, saa fik den vestre Teglhöj det Gjennemsnit, som sees ovenfor. Der er Grund til at antage, at Gravkammeret med sin Overligger endnu findes inde i den i Midten sammenkastede Jord; thi som Tegningen viser, sees en större Steen i Midten, og dens Overflade er 74'' over den omgivende Mark. Der er Grund til at tro, at Bærestenene her som alle andre Steder ere dybere nede end Krandsstenene, saa Overliggeren kan have en betydelig Tykkelse og der kan endda være et 5-6' höjt Kammer under den. För den blev ruineret saaes Overliggeren som liggende paa flad Mark; men nu kan det ikke siges enten Overliggeren og Bærestenene blev skaanet eller ej; thi de Folk, der arbejdede dengang, husker det ikke. Der fandtes dengang Ravperler og Steengjenstande; men deres Tal og Form ]]kjendes[[ huskes nu ikke. Gjenstandene kom i en privat Samling. [[Femsidet Dyssekammer. FM 1924]] [[Femsidet Dysse uden Overligger, besigtiget og opmaalt Juni 1924 af J. Brøndsted. Se 228/24. "Vestre Teglhøj". Identisk med den ovenfor af Nissen Ramten beskrevne.]] [[1946.: Uforandret. Sexsidet af 5 meget store Bæresten.]] Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Femsidet Dysse uden Overligger, besigtiget og opmaalt Juni 1924 af J. Brøndsted. Se 228/24. "Vestre Teglhøj". Identisk med den ovenfor af Nissen Ramten beskrevne. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

1924 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 228/24. 2 stk. fotos vedlagt sagen. Diverse korrespondance, sagsbehandling m.v. af jun.-aug. 1924. Ang. fredning af et dyssekammer , Sb. 14.01.19-153, tilhørende Statshusmand; Andreas Koustrup. Anmeldt til N01 d. 2/6 1924 af lærer S. Andersen, V. Alling. Besigtiget og opmålt d. 30/6 1924 af J. Brøndsted, N01. FM 1924.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vestre Teglhøj", Dyssekammer i lav Højning, 6-kantet af 5 Bæresten (Ualmindelig store), 1 Tærskelsten og 2 Gangsten i VNV; i Kanten af Ager. [[FM 1924]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Uforandret. Sexsidet af 5 meget store Bæresten. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jeg mindes en gl. sag ang. kreaturskader på denne dysse. Ligger/set i Top. arkiv. Ej påført kartotekskortet. Dysse. Højen - lav uregelmæssig forgravet. Smukt dyssekammer af 5 store bæresten, 2 gangsten og 1 tærskelsten. Mål: 1,2x17x16 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Udflydende høj - højfoden ikke tydelig. Tæt bevokset med løvtræer, hybenkrat mm. mod syd og øst. Mod nord og vest græsklædt. Kammeret er delvist skjult af bevoksningen. Der står bl.a. et træ lige øst for kammeret. Beliggende i græsmark, hvor der går dyr.