Horsemose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-214

Fredningsnr.
201751

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/9 1887, købt. Runddysse, 11 m i diameter, 14 randsten, 1 kammer af 4 bæresten, 1 tærskel- sten og 2 gangsten i S, indvendigt 2,05 m i diameter, 1,6 m højt; står på en lille sandbanke, helt omgivet af tørvemosen; lyngklædt. Restaureret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.01.19-214. NM A 7107-09. Rundysse i Horsemosen. Sb. 14.01.19-214. Undersøgt i 1887 af Lærer Nissen, Ramten Skole. Herfra NM A 7107-09. Udgravningsberetning og -dokumentation (skitser, plan- og profiltegning) samt genstande fra Lærer Nissen modtaget på N01 i 1887. Endvidere korrespondance af d. 29/10 1887 ml. Lærer Nissen og S. Müller, N01.

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Horsemosen 1b. Runddysse, 34' i Diam., beliggende paa dyb Tørvejord. Indeholder et Kammer, 6' 8'' vidt, 5' højt, dannet af 4 Bæresten og en Tærskelsten mod Syd, udenfor hvilken en kort Gang. Af Randsten 14. FM 1887. Udbedret MS. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 11 m i Diameter, 14 Randsten, 1 Kammer af 4 Bæresten, 1 Tærskelsten af 2 Gangsten i S, indvendigt 2,05 m i Diameter, 1,6 m højt; staar paa en lille Sandbanke, helt omgivet af Tørvemosen; lyngklædt. [[FM 1887 MS]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Uforandret. Dyssen staar ikke, som tidligere antaget paa Tørv, men paa en lille Sandbanke, der er omgivet af Højmosen. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Men søndre sten i kammer delvist indskredet - dæksten taget af - en af de Ø-randsten væltet. JGB 10.12.86: Den søndre bæresten er noget indvæltet; tilsyneladende i nyere tid. I bærestensmellemrummet i NØ ses velbevaret tørmur; foran den indskredne bæresten ligger adskillige tørmursfliser fra det sydøstlige mellemrum. Over gangen tilsyneladende en dæksten in situ, en anden formodet dæksten ligger tæt S for kammeret. Mål: 0,5x11x11 m. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. beliggenheden (mosen). Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen ved kammeret. Randsten kan ikke tælles pga. kratbevoksning. Bevokset med brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)