Halendrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-3

Fredningsnr.
221811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Fyrrebevokset, noget ødelagt høj, 3 m høj, 13 m bred.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne forhen smukke og fritliggende Høj er ganske ødelagt. Ved a [på tegning] sees to temmelig store Fodsteen. b [på tegning] er dyrket med Spade. c [på tegning] er afgravet og omrodet ved et yngre Brud. Partiet e [på tegning] staar endnu nogenlunde urørt og er beklædt med Græs og Lyng. Ved f [på tegning] sees Resterne af et gammelt Huus, og ligeud for Højen sees Spor af en Have. Højens Fod er pløjet for nær hele Kredsen om. Ved d [på tegning] er et firkantet Topbrud. Uagtet alle disse forskjellige Angreb, tør man dog endnu antage, at dens inderste og midterste Parti er urørt. Højen er bygt af Muld med faa lysere Pletter og Striber af Undergrundsjord. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fyrrebevokset noget ødelagt Høj, 3 m høj, 13 m bred (se ikke-fr. Sb. 1-2).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Selve højen 6 m. i diam., 0,5 m. høj. Helt plan indenfor randstenene. Stort krater i S-siden af højen (4 x 6 x 1,2 m.) bevokset med gl. fyr. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet i fredningsteksten. Bevokset med bøgetræer.