Halendrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-4

Fredningsnr.
221812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lyngklædt, højtliggende høj med gravning i S-siden. 3,5 m høj, 18 m bred.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen ligger højt og fra dens Top haves en meget smuk og vid Udsigt i sær mod Syd. Den har en smuk Form, er smuk lyngklædt og værd at frede. I dens Top findes et lille Brud, som er uden Betydning. Den er, som Grundtegningen viser, pløjet for nær paa alle fire Sider, hvorved dens middelstore Fodstene ere blevne synlige. Ved a [på tegning] sees de enkelte og ved b [på tegning] sees de stablede. Højens Fyld er Muld. Denne tilligemed Nabohøje ligge paa en Bakkekam. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt højtbeliggende Høj med Gravning i Sydsiden. 3½ m høj; 18 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt forgravet højrest; bl.a. er hele S-siden af højen væk. Højen er nærmest trekantet. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beskrivelsen stemmer. Meget ødelagt mod syd. Bevokset med store løvtræer.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)