Halendrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-16

Fredningsnr.
221813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1987: Tidligere C-høj er tinglyst med følgende beskrivelse: ****************************************** Høj, ca. 1,3 x 10 m. I centrum et ca. 1,1 m dybt krater ca. 6 m i diameter.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved en Indskjæring fra Syd er denne Høj brudt til Bunden, og dens Midtparti udkastet til alle Sider, saa Højen nu seer ud som en aaben Ring. Højen maa betragtes som fuldstændig forstyrret. Dens Rester ere smukt lyngklædte og hvile paa en fremspringende Pynt. [[Frigivet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 188/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 188/44. Sb. 14.02.01-16. Sammenstyrtet stendysse i Hallendrup. Anmeldt til N01 i brev af d. 17/1 1944 fra Propr. Svend Pape, Ellegaard. Endvidere korrespondance af d. 18/1 1944 ml. N01 og anmelder. [[B-Høj. Beret Oktober 1946. Ole Klindt-Jensen.]]

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 188/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Næsten ødelagt Høj. Midtpartiet udkastet (se under fredn.)

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille rundhøj med stort krater i top (6 x 6 x 1,1 m.). Rævegang i NV under højen. *************************************** Genbesigtigelse 23.10.1986: Lille høj med stort centralkrater som beskrevet af HRK. Fredes. MB + JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3094
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3094
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, ca. 1,3 x 10 m. I centrum et ca. 1,1 m dybt krater ca. 6 m i diameter. I skov.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løv- og nåletræer heraf flere væltede. Næsten intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)