Halendrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-10

Fredningsnr.
221810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer bestående af 4 bæresten og en halvt nedstyrtet overligger; meget svære.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenene a a a [på tegning] synes at væe Krandsstene i denne Langdysse. b.b.b [på tegning] maa antages at være større Stykker af Brostene og Overligger i det forstyrrede østlige Kammer. c [på tegning] er den eneste Gangsteen, som er paa sin Plads. Stenene d, e, f, g, h, [på tegning] ere Bærestene. Af disse er d væltet ind i Kammeret, og g er brudt af lidt over Kammerets Gulv. Bærestenene have en Højde af 5'. Ved i [på tegning] sees en Stabling af Steenstumper. Den vældige Overligger hviler kun paa 3 af Bærestenene, og har derved faaet et hængende Leje og Udseende. Kammerets Gulv er i Flugt med Jorden udenom Dyssen og overstrøet med Stumper af ildskjør Flint. Uagtet denne Dysse, hvis øvrige Maal ikke kan opgives, er en Ruin, tager den sig dog godt ud paa den flade Mark; især naar den sees fra den nære Jernbane; men Ejeren er ikke villig til at frede den for et rimeligt Vederlag. Overliggeren er meget toprygget og i sin oprindelige Stilling, har den givet Mindesmærket en betydelig Højde. Mindesmærket har ingen Forsiringer eller Mærker. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 4 Bæresten og en halvt nedstyrtet Overligger, meget svære. (se ikke-fred. Sb. 16)

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kort ved 2218:3. Der pløjes helt ind til NØ-re bæresten. Overligger halvvejs nedfalden - 4 bæresten mod N og Ø bevaret. Den midterste mod Ø indskreden. Selve den afpløjede høj hæver sig 0,2 m. over flad mark. Der bør sikres fri jord rundt om dyssen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med en hyld i kammeret og en ahorn lige syd for kammeret. Fortidsmindet er synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)