Halendrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-13

Fredningsnr.
22185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Græsklædt høj, beplantet, 1,7 x 13 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nu er den [højen] overpløjet; men formodentlig kun den ene Gang. I Fylden, som er Muld, sees et lille Brud fra Nordsiden. Højen maa betragtes som urørt i sin indre Sammenhobning. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj, beplantet, 1,7 m høj, 13 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille rundhøj - der er pløjet hen over den ved plantningen for 20 (?) år siden. Bør ikke genplantes når nuværende skoves. Højspændingsmast 6 m. fra højen. ********************************************* Genbesigtigelse 29.4.1987: Beplantning ryddet på højens N-lige 2/3 som led i skovclearing langs Mesballe-Trustrup højspændingsledningen (etableret 1963). En mast - nr. 61 - står 6 m. NV for højen. I/S Midtkraft bør pålægges at søge lovliggørende dispensation. Ejer pålægges ikke at gentilplante efter afdrift, og at respektere 5 m.-grænsen. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Planteriller øst-vest over højen. Bevokset med gamle nåletræer og løvtræer.