Halendrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-14

Fredningsnr.
22186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Græsklædt beplantet høj, 1,6 x 11 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille smukt formede Høj er lyngklædt og ubrudt. Mod Vest er dens Fod pløjet temmelig nær. En lille Fodsteen sees mod Nordvest. Fra dens Top haves en smuk Udsigt. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt beplantet Høj, 1,6 m høj, 11 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille rundhøj - også denne er skamferet ved pløjning til nyplantning for 20 (?) år siden. Bør ikke genplantes, når nuværende skoves. ********************************************* Genbesigtigelse 29.4.1987: På højen (og omkring den) en 30-40 årig kultur af lærk og birk. Ejer pålægges ikke at gentilplante, både på denne og nr. 5 og 7. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Planteriller øst-vest over højen. Bevokset med gamle nåle- og løvtræer samt brombærkrat.