Halendrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-15

Fredningsnr.
22187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Græsklædt beplantet høj, 1,9 x 11 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er overpløjet, og Smaasteen træde nu frem i dens Top. Dens vestlige Side er noget medtaget ved Pløjningen. Der er Grund til at antage, at Højen er ubrudt. Dens Fyld er steenrig, og der er Tegn paa, at den er taget mod N.O., da her sees en Lavning, og Jordgrunden svarer i Indhold til Højens Fyld. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt beplantet Høj, 1,9 m høj, 11 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som 2218:5 og :6 - dog ikke så skamferet. ********************************************* Genbesigtigelse 29.4.1987: Se note på skema 2218:6. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle nåletræer og birk.

Litteraturhenvisninger  (0)