Brokhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-17

Fredningsnr.
22183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Brokshøj", foden på højen noget tilpløjet, overfladen lidt omrodet. 4,3 x 27 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er Nabohøj til [sb.]No. 38 [fejl for sb. 39] paa Albøge Mark. Højen er saaledes omgravet efter Brokke eller Grævlinger, at hele dens Overflade er ganske omrodet baade af Mennesker og Dyr. Af dens Fod ere store Partier pløjede bort og udjævnede. Enkelte mellemstore Fodstene sees. Fylden er mørk Muld og vidner om Hedejord med tykt Lyngaffaldslag. Navnet Brokshøj (fælles for begge [sb. 17 og 39]) har sin Forklaring i de forhaanden værende Forholde. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brokshøj". Foden paa Højen noget tilpløjet, Overfladen lidt omrodet, 4,3 m høj 27 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor rundhøj med forgravet overflade, bl.a. gl. tilgroet krater i SV-siden af top (5 x 5 x 1 m.). Stejlt afpløjede kanter. Hen over og nedskåren i højens N-side: Markvej. På den oprindelige høj 3 m. fra den nuværende mod NV lille lysthus af ældre dato. ********************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Lysthus nu fjernet. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Nordsiden er ødelagt af gammel markvej (som tidligere beskrevet). Vejen eksisterer dog ikke mere, men nordsiden er stejl terrasseformet. Bevokset med løvtæer.

Litteraturhenvisninger  (0)