Halendrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-18

Fredningsnr.
22184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj i skel til matr.nr 4a. 2,3 x 27 m. Beplantet med gran.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne forhen store Høj er nu overpløjet, og da den har været dyrket i en Deel Aar, saa er den noget udslæbt. Fylden er Muld, og øverst i Toppen sees en Brandplet, der er skarpt begrændset og meget stærkt farvet. Omtrent 6 alen mod Øst sees ligesom ved Lundhøje No. 175 Tostrup S en lille Forhøjning af Undergrundsjord. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beplantet med Gran, 2,3 m høj, 27 m bred (i Skel).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Opdozning" af jord, sten m.v. i 2 m.'s højde fra sletning af hegn umiddelbart V for og i kanten af højen. Underskov af hindbær. ********************************************* Genbesigtigelse 29.4.1987: Der ses ikke længere affald V for højen som beskrevet af HRK. Højen meget uoverskuelig med tæt krat og underskov af hindbær og store mængder kvas. Ville ved pleje få landskabelig virkning, især oplevet fra N. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle graner, løvtræer og hindbærkrat. Højen er næsten helt tilgroet. Beliggende i skel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)