Albøge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-35

Fredningsnr.
22189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med stærkt beskårne sider, 3,1 x 19 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Som Grundridset viser er Højen meget molestreret. Den ligger frit og er bygget af Gruus. For et Par Aar siden fandtes her et Par Armringe, som indsendtes til Museet. a. [på tegning] er et sammenstyrtet Topbrud. Partiet b. [på tegning] er bortført, og c. [på tegning] er den lyngklædte Rest, der mod Vest er skreden brat ned (d.[på tegning]) fordi det er pløjet for nær. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med stærkt bekaarne Sider, 3,1 m høj, 19 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Pæn rundhøj. I fordums dage pløjet firsidig med stejle sider. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stejle sider grundet afpløjning/afgravning. Bevokset med græs og store løvtræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)