Albøge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-37

Fredningsnr.
22188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Noget tilpløjet høj med 2 brud i toppen. 3 x 20 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Som Grundridset viser er Højen pløjet for nær paa alle Sider, og et Parti mod Syd er gravet og dyrket. I det 10' høje Parti sees et Topbrud ved a [på tegning] og et mindre ved b [på tegning]. Begge Brud ere flere Aar gamle. Fylden er grusblandet, og der sees ingen Fodsteen. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget tilpløjet Høj med to Brud i Toppen. 3 m høj, 20 m bred. (se ikke-fredn. Sb. 23 og 38).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,0 x 15,0 x 15,0 m. Huse 16 m. N for højen. Sommerhus/jagthytte - lokum - skur. Krater i top (3 x 3 x 0,5 m.) med 1 m. bred, 0,5 m. dyb grøft mod Ø i toppen. Alt bevokset med brombær. Gl. rævegang ved højfod mod Ø. Pæn rundhøj med stejle sider p.g.a. fordums landbrug (kreaturer/pløjning). Genbesigtigelse 29.10.1987: 16 m. N for højen er opstillet 2 bygninger: 1) en ca. 6 x 3 m. stor, ca. 3 m. høj, træbygget hytte, tydeligvis tilført andetstedsfra og løst opstillet (d.v.s. uden støbt fundament) på stedet og 2) et ligeledes træbygget, løst opstillet lokumsskur, ca. 2 x 2,5 m., ca. 2 m. højt. Hytten benyttes tydeligvis til jagt og ikke til egentlig overnatning. De ulovligt opstillede bygninger bør kræves fjernet. JGB Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ujævne sider. Sænkning øverst på østsiden samt i toppen, der strækker sig ned af vestsiden (gammelt og tilgroet). Bevokset med løvtræer, krat, bregner og meget sparsomt græs.