Torshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-44

Fredningsnr.
22182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Stor, lyngklædt høj, "Kumblehøj" eller "Torshøj" med brud i toppen. 4,2 x 27 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er smukt lyngklædt, og seet fra Vejen tager den sig prægtig ud. Den er mere stejl end de fleste jeg har seet. I Toppen har den et Brud 15' langt, 9' bred og 3 1/2 dybt; men Ejeren meddeler, at det er gravet af nogle Hyrdedrenge og er ganske overfladisk. Højen er pløjet temmelig nær mod Øst, Syd og især mod Vest. Den var værd at frede; men Ejeren udtalte, at saa snart hans Tid tillod det, skulde den jevnes ligesom de foregaaende [sb. 40-43]. Den kaldes Kumblehøj, Torshøj. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor lyngklædt Høj "Kumblehøj" eller "Torshøj" med Brud i Toppen. 4,2 m høj, 27 m bred.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor rundhøj med krater i top (5 x 5 x 1 m.). Højspændingsmast 40 m. S for højen. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løvtræer og krat. Intet græsdække.