Søby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-56

Fredningsnr.
211811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste dannet af to lange bæresten med 5 overliggere. Mange marksten er kastet herover.
Undersøgelsehistorie  (4)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssen hviler paa en mod Syd og Sydøst afskydende Flade, hvilket har havt til Følge, at Krandsstenene mod Syd og navnlig mod Sydøst ere indtil 5' høje, hvorimod de paa Nordsiden kun ere 1 a 2'. Stenene a og b [på tegning] ere fastsiddende og synes ikke at være Dyssens Afslutning med Vest. c [på tegning] er ligeledes fastsiddende og maa betragtes som en Krandssteen. Linien om d [på tegning] angiver Pladsen for en mægtig Masse kløvede og sprængte Steen. Man fristes til at tro, at Dyssen har været næsten dobbelt saa lang, som den nu er, og at den har havt en Kiste vest for a, b [på tegning]. De Spor, der bestyrke denne Paastand dækkes næsten af Steendyngen. Kisten i det østlige Afsnit 7' lang, 2' vid og 2' 2" høj. Den har ingen Endestene eller Tærskel og bestaar af to Stene 7' lange og satte paa Kant og 5 flade kløvede Dæksten som nu næsten ere blottede for Fyld. Kammerets Sidestene ere i Flugt med Krandsstenene. Den østlige Sidesteen er kløvet. Der er ingen Tegn til, at dette Kammer har været ryddet.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste, dannet af to lange Bæresten med 5 Overliggere. Mange Marksten er kastet herover.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)