Grovlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140204-3

Fredningsnr.
23183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse med 3 bæresten og overligger. En del randsten. Ganske skjult under en tæt bevoksning af træer, krat og ranker.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her har været en meget anseelig Runddysse, der, uagtet den har et mindre Gjennemsnit, dog har været anseelig ved sin Højde. Af dens Krandsstene sees 4 mod Nord og Nordøst og 5 sees i forrykket Stilling mod Sydvest. Højens østlige og sydlige Deel er brudt og bortført. Gangstene sees ikke; men det synes som om Gangen har været mod Sydøst. Overliggeren er skubbet bort fremad fra sit oprindelige Leje. Den har en Længde af 5'2" Brede 4'6" og en Højde eller Tykkelse af 3'2". Bærestenenes Højde er 6'2". Fylden der er dækket med Lyng, Slaatorn og tilsamlet Marksteen, har en Højde af 5'. Dyssen ligger paa den flade Mark, men tæt op til Hyllested Bjerge. Krandsstenenes Højde er 3 a 4' og det lader til, at mange af dem endnu staa inde i Fylden. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med 3 Bæresten og Overligger. En Del Randsten ganske skjult under en tæt Bevoksning af Træer, Krat og Ranker.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tæt krat. ********************************************** Genbesigtigelse 7.10.1987: Genberejst for måltagning og mere detaillerede oplysninger. Gemt i overordentlig tæt og ufremkommeligt tornekrat på et 23 x 16 m. stort, udyrket område. Runddyssens mål er antagelig noget mindre end dette. Kammeret lokaliseredes, næsten fuldstændigt dækket af vissent kvas. Dog kunne 3 bæresten erkendes, udgørende den Ø-lige del af et formentlig polygonalt kammer. Bærestenenes øvreender rager kun lidt op over selve højoverfladen (mens kammerets indre er noget neddybet), hvorfor der eventuelt godt kan forefindes flere, nu jorddækkede bæresten. Delvis på de 3 bæresten hviler den store dæksten, der synes trukket 1-1,5 m. mod Ø væk fra sin oprindelige position. I kammeret en rævegrav med indgang imellem 2 bæresten. Der kunne fra højmidten erkendes enkelte randsten i N samt en meget gammel markstensdynge. Fortidsmindet bør, uagtet sin beliggenhed noget fra alfarvej og på privat grund, plejes af hensyn til bevaringstilstanden (rævegrav, ingen bundvegetation, erosionsfare). JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fuldstændig tilgroet med træer og især krat. Det er ikke muligt at se kammeret. Beliggende på græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)