Hoed
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-1

Fredningsnr.
221840

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/9 1887, købt. Afmærkn.: MS, mærkestenen blev rettet 1921 af H. Kjær. Høj, afpløjet i firkant ved foden, ca. 3,50 m høj, 15 m i NV-SØ, 12 m i NØ-SV. Mod SØ ses 6 randsten. Højen indeslutter et af 5 sidesten bygget kammer, 1,80 x 2 m, 1,70 m højt, hvortil fra højens SØ-side fører en 2,25 m lang gang, ca. 0,5 m bred, dannet af 2 par sidestene. Over kammeret lig- ger 1 dæksten, over gangen 2. NMI: Høj med stenkammer (umuligt af komme gennem den ganske snævre gang).
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det Parti af Højens Fyld, der staar, er klædt med Lyng og Græs og har en Højde af 10'6". Højens oprindelige Gjemmensnit har været 56'; men nu er Foden brudt rundt om, og mod Syd og Vest ere store Partier borte. Det mærkeligste og smukkeste er det Kammer, der findes dybt inde i Højen dækket med en stor Overligger og med flere Fod Fyld. Gangen, der vender mod Øst, er dækket af 2 Overliggere og et tykt Jordlag. Kammerets Højde er 52', og dets Gjennemsnit fra Tærskel til Bagvæg 6'10" og fra Syd til Nord 8'. Tærskelstenen er 5" høj. Gangen er 2'4" bred, 2'6" høj og 7'8" lang. Alle Mellemrummene ere tættede med flade Flækker. Efter alle Kjendetegn at dømme er der et Lag fast Muld paa Kammerets Bund, som ikke er undersøgt. Højt oppe paa Højens Østside sees Overliggeren at træde frem, og det lader til, at den er temmelig tyk. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stenkammer (umuligt at komme gennem den ganske snævre Gang).

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Indgangen bør tømmes for jord; p.t. er åbningen 40 x 50 cm. Adgang bør købes. ** Seværdighedsforklaring ** Man kan kravle (mave sig) ind i det jorddækkede kammer. Alle tiders ekskursionsmål. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på østsiden. Højen har ret stejle sider. Kammer formodes at være i orden, men kan ikke tilses pga. den smalle gang. Bevokset med to store egetræer og lidt krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)