Hoed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-9

Fredningsnr.
221842

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Granbevokset høj, 2 x 18 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er bygt paa samme Sandbanke som den foregaaende Plads [sb. 8]. Her sees heller ingen Steen, og Højen er smukt lyngklædt og beplantet med Gran.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Granbevokset Høj, 2 m høj og 18 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: Ikke angivet på nyberejsningsskemaet. Vdr. højgruppen 2218:41-44. Der er utvivlsomt i forbindelse med den primære fredningsbeskrivelse og afsætning på mb. sket en forbytning af 2 høje i gruppen, som tæller 5 høje, hvoraf kun de 4 er fredede. Dette kan konstateres sikkert eftersom alle 5 høje er trykt på både mb. og 4 cm-kort. Den på mb afsatte nr.43 er en lav høj, 1,6 x 15 m uden beskadigelser. Men fredningsteksten beskriver som nr.43 en "tætbevokset høj, 5,2 x 26 m". Dette mål svarer til gengæld rimeligt til den store ikke-fredede høj beliggende NØ for nr.43. Disse to høje er altså sammenblandet ved fredning/afsætning, muligvis fordi man på daværende tidspunkt ikke har fundet den lille nr.43 fredningsværdig. Jeg forstår følgende: Nr.43 beholder sin position og nr., men ombeskrives i overensstemmelse med realiteterne, jvf. ovenfor. Den ikke-fredede høj fredes efter beskrivelsen på berejserskema af d.d. v/JGB. Højen er foreløbig benævnt 2218:B.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet nogenlunde som beskrevet. Højden virker dog lidt overvurderet - er nærmere 1-1½ m. høj. Bevokset med krat samt nåle- og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)