Hoed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-11

Fredningsnr.
221855

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
2014: Mangler fredningsbeskrivelse. *******************************
Undersøgelsehistorie  (3)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Vest sees 10 temmelig store Krandssteen, og det seer ud til, at Krandsstenene mod Nord og Øst ere bortførte. Det formodes, at nogle endnu sidde inde i Fylden mod Syd. a [på tegning] er et gammelt Brud, b [på tegning] ligesaa; men at de ikke have naaet Højens inderste Kjærne, sees i Brudet c [på tegning], som begynder med en 5' bred og 8' dyb Gang fra Nord indtil Højens Midte, hvor Brudet er 12x12' og 8' dybt. I Brudet sees Koltringsteen. Om Jensen ved dette Arbejde har fundet noget, vides ikke; i et hvert Tilfælde har han gjort sig stor Ulejlighed med at ødelægge denne stolte Høj. Den er bygt af Muld, der ligger i Lag med Undergrundsjord. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig ikke-fredet høj (se notat om sammenblanding af høje i nærværende gruppe på separat berejserskema af d.d. v/JGB) beliggende ca. 25 m. NØ for den som nr. 43 afsatte høj. Indgår i højgruppe med nr. 2218:41-44. Højgruppen ville ved frilægning vinde stærkt i landskabelig virkning og seværdighed. Højen ligger på en lille bakkeryg og går med sine sider delvis i ét med bakkens, således at højden varierer mellem 3,5 og 5 m. Fredningstekstens beskrivelse (men ikke afsætningen på mb.) passer på denne høj. Senere tilføjelse: Sænkning i højtop. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gammel flad sænkning i toppen. Bevokset med løvtræer - sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)