Anne Helles Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-21

Fredningsnr.
221856

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skelet, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM B 8173-76.
Fredningstekst

Jættestue, "Anne Helles Høj". 1-1,5 x 11-12 m. Delvis udgravet/undersøgt i oktober 1886, men anlægget er intakt, og kun den øverste del af stenene rager op over jordsmonnet. Ved pløjningen er omkredsen blevet noget firkantet. I vildgræs. I sydøstsiden en stor ask og en stor ær. Den sidste står i indgangen, som vender mod sydøst.
Undersøgelsehistorie

1886 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM A 8173-76.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.02.05-21. NM A 8173-76. En Jættestue paa Hoed Mark. Sb. 14.02.05-21. Undersøgt i 1886 af Lieutenant J. Jensen. Herfra NM A 8173-76. Udgravningsberetning af okt. 1886 samt -dokumentation (plantegninger) og genstande fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den flade Mark nordøst for Hoed Kirke stod for en Deel Aar tilbage en Høj, i hvis Top saaes nogle store Steen, der bleve sprængte og paa et Par Stykker nær, som nu sees ved a.a [på tegning], ere bortførte. Der sees 10 Bærestene, der alle hælde indad, og hvis Mellemrum have været omhyggeligt udfyldte med flade Steen og Flækker. Gangen er 11' lang og vender mod Øst. Inde ved Kammeret er den 1'10" br og ude ved Indgangen er den 1'6". Gangstenene ere ogsaa højere ind mod Kammeret. Bærestenenes Højde er fra 4-5', og de mellemste Bærestene ere de højeste. Nu er hele Fylden og alle de andre Stene borte, og kun selve Kammerets Gang og Bærestene staa tilbage paa Pladsen. Fyldens Højde og Form kan ikke bestemt opgives, da den ikke blev maalt, før den bortførtes. Ildskjør Flint sees i Mængde. Jensen har ryddet Kammeret og Gangen. Her fandtes en sleben og en tilhugget Kile samt en Landsespids m. M. nedlagt ved to Skeletter. Der fandtes Skaar af 2 Kar, og for uden de to Skeletter fandtes spredte enkelte Menneskebeen. [[A 8173-76.]] [[1946: Ødelagt.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt.

1991 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue,"Anne Helles Høj". 1-1,5 x 11-12 m. Delvis udgravet/ undersøgt i oktober 1886, men anlægget er intakt, og kun den øverste del af stenene rager op over jordsmonnet. Ved pløjningen er omkredsen blevet noget firkantet. I vildgræs. I sydøstsiden en stor ask og en stor ær. Den sidste står i indgangen, som vender mod sydøst.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med store løvtræer. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.