Glatved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-35

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er smukt lyngklædt, og har et lille Topbrud. Dens Krandsstene sees ikke. ]]Fredet[[ [[J. 46/52: skredet i kalkgrav 1950.]]

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2219:11, Status: B.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 1,9 m høj, 8 m bred. [[J. 46/52: skredet i kalkgrav 1950.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 46/52; 46/51; 45/50; 50/49; 91/48; 392/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] Jvf. N01 392/47; 91/48; 50/49; 45/50; 46/51 og 46/52. Sb. 14.02.05; 28-36. Udgravningsberetninger - samt dokumentation af 1951-52 fra Th. Ramskou, N01. Undersøgelser i højene Sb. 28-29; 31-32 og 36 udført af Th. Ramskou, N01, i årene 1951-52. I papirerne omtales endvidere højene Sb. 30 og 33-35. Højgruppen Sb. 14.02.05; 28-36 blev i 1951 frigivet til sløjfning, idet området skulle anvendes til kalkindvinding. Forinden skulle højene dog undersøges af NM. Delvis pga. en misforståelse i sagsbehandlingen var en eller flere af højene imidlertid gravet bort inden undersøgelsen kunne finde sted. Sagen vedlagt (jvf. N01 392/47; 91/48; 50/49; 45/50; 46/51; 46/52): Korrespondance af 1947-60 ang. anmodning om frigivelse, frigivelse, besigtigelser (også foretaget af FHM) samt udgravninger af højene sb. 28-29, 31-32 og 36 i Hoed sogn. Endvidere diverse avisudklip af 1951-52 fra forsk. aviser ang. udgravningerne ved Glatved.

1952 Aflysning
Journal nr.: 46/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skredet i kalkgrav 1950.

Litteraturhenvisninger  (0)