Østerballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-37

Fredningsnr.
221917

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, 2,50 (fra N) - 3,60 (fra V) x 21 m. Nordsiden afgravet til ca. halv højde. Siderne i øst og vest stejle. På toppen GI-fikspunkt 97-66-005. Højen ligger på et lille udyrket areal mellem ager og kystskrænt, tæt op til denne og til kløft i skrænten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af denne store Høj sees kun en Rest, som nu er klædt med Lyng og Græs. Den ligger højt og tæt ved Havet, og der haves en henrivende Udsigt fra dens Top. Den har et større Topbrud 12' i Tværmaal og 3' dyb. Der er borttaget meget af Højen ved b.b.b. [på tegning], og Grunden er pløjet, saa dens smaa Fodsteen ere komne til at staa her og hist udenfor den nuværende Rest. [[Fredet. Jvf. 3429/80]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1523
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 53-1523
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3429/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,50 (fra N) - 3,60 (fra V) x 21 m. Nordsiden agfravet til ca halv højde. Siderne i øst og vest stejle. På toppen GI-fixpunkt 97-66-005. Højen ligger på et lille udyrket areal mellem ager og kystskrænt, tæt op til denne og til kløft i skrænten. F. 53-1523

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3429/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 3429/80 og FFF F. 53-1523. Sb. 14.02.05-37. Fredningsdokument (kopi), kort samt korrespondance ang. fredningen af en gravhøj i Glatved. Modtaget på N01 d. 4/12 1980.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fuldstændig helt og aldeles tilgroet med uigennemtrængeligt krat. Det er umuligt at se, om højen er derinde. Formodes fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er fuldstændig tilgroet i tjørn, brombær, hyben mm. Beliggende på græsareal tæt ved kystskrænt.

Litteraturhenvisninger  (0)