Østerballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-51

Fredningsnr.
22195

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Græs- og lyngklædt høj, 1,4 x 7 m
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj ligger højt og er lyngklædt. Den har et Brud i Toppen, hvori sees, at dens Indre er fuld af Steen. Der er ogsaa tilført en Deel Steen fra Marken. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 53 er ikke opført på de gule lister som værende ikke-fredningsværdig.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj, 1,4 m høj, 7 m bred (se ikke fredn. Sb. 53)

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,4 x 9,0 x 9,0 m. I top stenforet sænkning (1,2 x 1,2 x 0,1 m.) under gyvel. S og N for højen gl. dynger af marksten. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sænkningen i toppen ses ikke pga. bevoksningen. Der ligger stadig en del marksten omkring højen. Højen er tæt bevokset med hindbær, gyvler samt et par egetræer. Bevoksningen gør det meget vanskeligt at se højen og højfoden. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)