Østerballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-56

Fredningsnr.
221915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille lyngklædt høj, 1 x 6 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved denne lille lyngklædte Høj sees ingen Fodsteen. Fra ældre Tid har den et lille Hul i Toppen. Den er ligesom de andre Høje her paa Heden bygt af Blandjord. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 53 er ikke opført på de gule lister som værende ikke-fredningsværdig.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille lyngklædt Høj, 1 m høj, 6 m bred ](se fredn. Sb. 51 og ikke-fredn. Sb. 53)[.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mineret med grævlingegange. Lige N for 2219:15 ligger en lille høj, 1,4 x 9 x 9 m. (gyvelbevokset), som ejeren fortalte, var den oprindelige høj 2219:15 - men den blev flyttet ved udstykningen. Den er heller ikke spændende. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet. Højen er meget lille og dækket af krat og løvtræer. Hul i toppen kan skimtes.

Litteraturhenvisninger  (0)