Glatved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-66

Fredningsnr.
221916

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,15 x 10 m. Sænkning i top, 4 m (i omtrent N-S) x 2,5 m, 0,45 m dyb. Tæt bevokset med ene undtagen i top og et parti mod NØ, hvor den er lyng- og græsklædt samt bevokset med blåbær. I hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1978 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1434
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-4159
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1978 Museal prøvegravning
Journal nr.: F. 53-4159
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Prøvegravningen viser, at der ikke er tale om en på flad bund alene ved tilførsel af muldjord opført høj. ... [Fortsætter]. Der kan alt i alt næppe være tvivl om, at der er tale om en opført høj, altså en gravhøj, hvor man har udnyttet og nok formet den naturlige bakke før pålægning af muldkappen. Flintaffaldet tillader ikke nærmere tidsfæstelse. Den ildskørnede flint henleder tanken på megalitgrave, men der var ingen tegn på tilstedeværelse eller stedfunden fjernelse af et megalitkammer eller af store randsten.

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2538/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,15 x 10 m. Sænkning i top, 4 m (i omtrent N-S) x 2,5 m, 0,45 m dyb. Tæt bevokset med ene undtagen i top og et parti mod NØ, hvor den er lyng- og græsklædt samt bevokset med blåbær. I hede. F. 53-1434.

1978 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Glatved. Gravhøj. J.nr. 2538/78. Fredet F. 53-1434.

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2538/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 2538/78, FFF F. 53-1434 og FFF F. 53-4159. Sb. 14.02.05-66. Fredningsdokument (kopi), div. kort, korrespondance samt besigtigelses- og prøvegravningsrapport af d. 29/11 1978 fra G. Kunwald, FFF. Modtaget på N01 d. 4/8 1980.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - sænkning helt tilvokset. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med udgåede ene samt løvtræer (bøg og birk). Næsten intet græs.

Litteraturhenvisninger  (0)