Homaa Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140206-12

Fredningsnr.
221825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ret beskadiget langdysse med et uregelmæssigt firkantet kammer.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her har været en Langdysse med Længderetning fra N.N.O. til SSV. Længden kan ikke opgives, da Dyssens vestlige Parti er borte, og det østlige Afsnit er fuldstændigt forstyrret. Mod Nord sees 3 Krandsstene. De andre tilstedeværende Steen give ingen Oplysning, da de ere væltede og flyttede for at afbenytte Fylden som Have. Dog synes det som om Gangstenene have vendt mod S.O. Fyldens nuværende Højde er 4'10" og Dyssens Brede er 30 a 32'. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1919 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 271/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; Sb. 14.02.06; 11-12.] Jvf. N01 271/19. Korrespondance af d. 9/6; 14/6; 16/6 25/6 1919 ml. N01 og Gdr. Jacob J. Lerche, Eldrupgaard Trustrup. Ang. restaurering/sløjfning af ovennævnte Sb. lokaliteter.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret beskadiget Langdysse med et uregelmæssigt firkantet Kammer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Uformelig afgravet høj. I SØ-siden 3 store sten. Mod NV 3 formodede randsten. *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Højrest. I NV delvis intalt med 3 formodede randsten. I SØ et delvis ødelagt, kisteformet kammer, med de 2 langsidesten endnu delvis på plads, muligvis med en mindre gavl- eller tærskelsten i Ø. En stor sten 2-3 m. V for kammeret kan være (en rest af) en afvæltet dæksten. I kammeret lidt ældre affald (plastic-). Kreaturspor på højen, der dog ikke er skadet herved. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald og kreaturspor. Kammerresten er desuden trekantet. Bevokset med græs og træer bl.a. æbletræ. Krattet er holdt nede. Fortidsmindet er velplejet og synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsstykke op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)