Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140206-19

Fredningsnr.
221827

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lyngklædt høj, 3,6 x 36 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Øst sees 7 Fodstene og 1 mod Vest. Fodstenene ere jevne Koltringsteen, og det lader til, at de ere alle tilstede. Højen er smukt lyngklædt, ubrudt og har en smuk Form. Den er værd at frede især, da den ligger højt og er synlig i en større Omkreds. Fra dens Top haves en smuk og vid Udsigt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 3,6 m høj, 36 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,5 x 29,0 x 29,0 m. Flad afgravning i top, helt tilgroet (3,5 x 3 x 0,3 m.). Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)