Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140206-23

Fredningsnr.
211824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2 x 12 m (VNV-ØSØ) x 38 m (NNØ-SSV). Ca. 10 synlige randsten og 3 nedgravninger i højen; den nordligste en større afgravning (muldaftagning), de to øvrige er lidt mindre afgravninger. I ager.
Undersøgelsehistorie  (3)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen har Retning fra N.N.O. til S.S.V. Den er komplet ødelagt. Af Krandsstenene sees 3 mod Vest og Rester af 2 mod Øst, samt den nordvestlige Hjørnesteen. Foruden den sædvanlige med ildskjør Flint indblandede Muld, sees en Deel lys rødfarvet Undergrundsjord, og oven paa denne Blanding sees almindelig Muld. Længden har været 144', Bredden 32', og Højden er endnu enkelte steder, hvor Fylden er urørt, 6' høj. Et Parti af Dyssens Sydende er afbrudt, og Pladsen er pløjet. Ligeledes er et Stykke af Nordenden afbrudt. Kamrene ere forsvundne; men deres Plads kan endnu nogenlunde bestemt påvises. En Meddeler mener, at her var 3 Kamre, og efter mit Skjøn er der ikke nogen Kjendsgerning, der modsiger Meddelelsen.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Langhøj, 2 x 12 m (VNV-ØSØ) x 38 m (NNØ-SSV). Ca. 10 synlige randsten og 3 nedgravninger i højen; den nordligste en større afgravning (muldaftagning), de to øvrige er lidt mindre afgravninger. I ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uregelmæssige sider. Tæt bevokset med løvtræer og krat mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)