Lykkesholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-28

Fredningsnr.
221859

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj beliggende på skrånende terræn, 0,7-2,5 x 16-18 m. I syd 2 (rand-)sten noget inden for nuværende højfod.
Undersøgelsehistorie  (3)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Plads bærer Vidne om, at her har staaet en mindre Høj, og et Par oppløiede Steen paa Højens Østside synes at antyde, at her har været nedsat et Gravkar. Bevoksning: 2005: Løvtræer

2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0944
KUAS, Fortidsminder

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med bøgetræer - sparsomt græs.

Litteraturhenvisninger  (0)