Lykkesholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-29

Fredningsnr.
221821

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj med nogle få beskadigelser, 1,3 x 12 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne mindre Høj, der er ubrudt og overgroet med Træer, er bygt paa en Skraaning saaledes, at den hælder mod Syd. Dens Fodsteen sees ikke. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med nogle faa Beskadigelser, 1,3 m høj, 12 m bred. (Se Homaa Sb. 10 og 12). (Se ikke-fredn. Sb. 32).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille krater i top (1,5 x 1,5 x 0,35 m.). Bør friholdes for beplantning, når nuværende træer skoves. Nok en høj ca. 50 m. V for 2218:21. (Se berejserskema 2218:"C" v/JGB) Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med bøgetræer - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)