Lykkesholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-30

Fredningsnr.
221822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Træbevokset høj med nedgravning i toppen. 1,8 x 16 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er overgroet med store Træer. I den senere Tid er den brudt i Toppen; men Brudet er jevnet til igjen. Hermed er Højen bleven noget fladagtig i sin Top. J Jensen har foretaget Undersøgelse; men Udbyttet kjender jeg ikke. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Træbevokset Høj med Nedgravning i Toppen, 1,8 m høj, 16 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nedgravning i top (1 x 0,5 x 0,5 m.), friske kanter (men omtalt på K-kort). Lille udflydende høj mellem 2218:21 og :22. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med bøgetræer - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)