Lykkesholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-31

Fredningsnr.
221823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj med mindre topbrud, 1,7 x 16 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens Fodstene ere temmelig store. Der sees 2 mod N.V., 2 mod Nord og en mod sydøst. Der er ingen Tvivl om, at alle Fodstenene findes inde under den nedrullede Fyld. Højen er noget flad i Toppen, og Fylden findes i betydelig Masse udenfor Fodstenene, saa de, der nu sees, ere synlige over 2' oppe. Højen har et nyt Brud i Midten af Toppen. Dette Brud har Jensen frembragt; men Resultatet af hans Undersøgelser kjendes ikke. Brudet er tilkastet, og øverst sees en Hob smaa og middelstore Stene, saa Højens Indre synes at have været en Stenhobning. Ved Brudet sees en Deel Skaar af et meget grovt blygraa Gravkar. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med mindre Topbrud, 1,7 m høj, 16 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Uregelmæssig overflade. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med to store bøgetræer på vestsiden samt lav kratbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)