Lykkesholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-32

Fredningsnr.
221824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tinglysning af dysserest (tidligere C-høj) 1992: ************************************** Dysseruin, bestående af tre store sten. To af stenene, mere end meterstore, ligger med en flad side opad. Den tredje sten er kantstillet. Ca. 5 m vest for stenene ses yderligere én sten. Dyssen ligger på en vestvendt bakke- skråning.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse er bygt paa en Bakkehælding, og her sees ingen Krandsstene, og der er heller ikke Spor af at have været nogen. Bærestenene b og c [på tegning] staa ualmindelig ret op og ere 5'3" høje, og da Stenen a [på tegning], som ligger væltet ned ad Skraaningen, just har samme Maal, ligesom den ogsaa synes at vende den flade Side nedad, saa tør man nok antage den for at være en omstyrtet Bæresteen, svarende til c. Derved bliver det ogsaa let forklarligt at d [på tegning], som er Overliggeren, sees nu mod Vest eller ogsaa bagved Dyssen. At der har været 2 Bærestene til er udenfor al Tvivl; men nu sees der ikke Spor af dem. Om her har været Gangstene mod Øst sees ikke. Dog findes en Steen nedrullet mod Syd paa Bakkens Affald, der synes at have den for Gangstene almindelige Form, kun at den er noget tykkere. Jensen har gravet mellem Bærestenen, og nu sees den i Dysser sædvanlige faststampede Flint og Kulmasse liggende udkastet mod Øst. Store Bøge gro tæt op til Stenene, og Bakken er gjennemgravet mod Nordøst for Dyssen. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Rest af Dysse (se fredn. Sb. 29 m.fl.).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Helt forgravet part med stor sten (overligger) samt et stykke af en sprængt sten; begge i sekundærleje. Ingen høj at skimte. Ej foto (kratunderskov). ********************************************** Genbesigtigelse 23.10.1986: Beliggende på V-vendt skråning, med hvilken den eventuelle højs Ø-lige del går i ét, mens en mulig, stedvis ret markeret højfod (hvori en enkelt jordfast sten) ses over den V-lige halvdel. På overfladen ses 3 store sten, heraf to mere end meterstore, liggende med en flad side opad, og en tredie kantrejst. Fredes. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum