Lykkesholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-42

Fredningsnr.
221852

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Muligvis to dyssekamre?

Fredningstekst
Langdysse 47 m lang i NV-SØ, 16 m bred, 2 - 2,50 m høj. 2/3 af SV-siden mod NV afgravet, også afgravning af NØ-siden. Ca. 10 m fra SØ-enden en sænkning 0,50 m dyb, 2 x 5 m bred, ved sydranden af sænkningen et Geo-inst. triangu- leringsmærke. Inden for højranden ses adskillige randsten; een større sten nær NV-enden og flere lignende NØ for midten fra forstyrrede kamre. Græsklædt, med enkelte træer og buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lange steenindsatte Plads har en Række Koltringer til Fodsteen. Kun paa en lille Strækning sees Fodstenene i deres oprindelige Stilling, ellers ere de alle brudte ud. Fylden er borte ved begge Sider og større Partier ere bortførte fra begge Ender. Længderetningen er N.V. - SO og Længden synes at have været mindst 140' med en Brede af 36' a 40'. Fylden har i Midten hævet sig indtil 5 a 6' og strakt sig højt over og langt udenfor de smaa Fodsteen. Flere fladagtige større Steen deriblandt nogle, som ere kløvede, synes at fortælle, at her har været flere kisteformede Kamre. Jensen har undersøgt Pladsen og, saavidt jeg veed, indsendt Tegning og Indberetning. [[fredet. j.nr. 1540/66.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 1540/66
Nationalmuseet
Jvf. F. 1540. Sb. 14.02.09-42. Besigtigelsesnotat med plantegning for besigtigelse d. 11/1 1974 af G. Kunwald, NM's Fredningsafdeling, Fredningskontoret i Jylland.

1966 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 47 m lang i NV-SØ, 16 m bred, 2 - 2,5 m høj. 2/3 af SV-siden mod NV afgravet, også afgravning af NØ-siden. Ca. 10 m fra SØ-enden en sænkning 0,50 m dyb, 2 x 5 m bred, ved sydranden af sænkningen et Geo.-Inst. trianguleringsmærke. Inden for højranden ses adskillige randsten; een større sten nær NV-enden og flere lignende NØ for midten fra forstyrrede kamre. Græsklædt, med enkelte træer og buske, i ager. Journ. nr. 1540/66: Om fredningen.

1966 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 593/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 593/67 og F. 1540/66. Sb. 14.02.09-42. Korrespondance af d. 14/2 1967 ml. N01 og Nationalmuseets Fredningsafdeling, Fredningskontoret i Jylland. Indeholdende besigtigelsesnotat med plantegning for besigtigelse d. 11/1 1967 af G. Kunwald, NM's Fredningsafdeling, Fredningskontoret i Jylland.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Stor transformatorstation 40 m. fra højen. Højspændingsluftledning 20 m. fra høj. *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: G.I.-trianguleringsmærke findes ikke mere. En stor transformatorstation er opført ca. 75 m. NV for højen. En højspændingsledning fører i N forbi denne i en afstand af ca. 25-30 m. En regnmåler på jordgravet, trykimprægneret stolpe er opsat på højfoden ved N-hjørnet - dog næppe noget påtaleværdigt forhold. På højen ses lidt gl. affald i form af rustne malerbøtter og en del øvelsesammunition (røde plastic-patroner). JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet med GI-mærke ved den sydlige sænkning. Regnmåler og affald er dog fjernet. Den vestlige side af højen er græsklædt. Den østlige side er tæt bevokset med løvtræer, slyngplanter og krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)