Lovisehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-85

Fredningsnr.
211813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Lovisehøj", græsklædt høj med mindre brud fra øst. 4,2 x 24 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Frastand tager Højen sig meget godt ud, og den har en smuk Beliggenhed. Den er lyngklædt. Mod Nord sees en Krandssteen, ellers ere de dækkede af Fylden. Fra Øst til ind mod Midten har Højen et stort Brud, som er 8' bred og 2'3" dyb. Mod Øst har den ogsaa mistet en Deel af sin Fyld. For over 30 Aar siden havde Højen et andet Navn, som nu er glemt. Den er bygt af stribet Muld. Om den er fuldstændig brudt kan ikke bestemmes. Paa Bakkekammene mod Kolindsund sees svage Spor hist og her af smaa Høje og Pladse. Om Fund vides ikke noget.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 86 er ikke opført på den gule liste over ikke-fredningsværdige mindesmærker.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lovisehøj". Græsklædt Høj med mindre Brud fra Øst, 4,2 m høj, 24 m bred (se ikke-fredningsværdige Sb. 86).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dyregrave i højen. Bevokset med hindbær, hyben og lidt buske. Beliggende i ager/skel. Kan skimtes fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto