Nødager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-26

Fredningsnr.
221723

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/2 1915, statshusmand V.M. Jønson. Diplom. Lyngklædt høj, 1,9 x 27 m. Overfladen ujævn; lidt S for midten et 2 m bredt 0,50 m dybt hul. Mod NV ses henimod foden 4 tætstående sten, mod SØ og S 8 sten, mod SV 1. NV for toppen ses 2 større sten. Matr.nr. 8t: Høj i skel til matr.nr. 4f af Nødager by.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt og noget fladagtig; men den har vist nok ikke været brudt. Henmod dens Top noget nordlig findes en stor Steen temmelig fremstaaende. Den er noget rygget 3 Alen lang og 2 Alen bred. Desuden findes der en mindre Steen noget mere flad og liggende lidt længere mod Nordsiden. Større og mindre Steen ere fra Marken indvæltede deels paa deels til Højens Fod. Af den Grund kan Krandsstenene ikke paavises eller nøjagtig opgives. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 1,9 m høj, 27 m bred (se ikke-fredn.)

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - hullerne jævnet. Spredt på højen kampesten. På N-siden af højen stor, gammel markstensdynge. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Bevokset med hyld, hyben, brændenælder og løvtræer i en tæt bevoksning. De tidligere beskrevne sten og markstensdynge ses ikke.

Litteraturhenvisninger  (0)