Pederstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-38

Fredningsnr.
221728

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Græsbevokset høj med brud i toppen. 1,7 x 17 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt; men har et Brud fra Sydsydøst til henimod Toppen. Brudet er omtrent 14' bredt 4' dybt. Desuden har den et rundt Brud i Toppen. Af Krandsstenene sees 3 mod Nordvest og 1 mod Nord samt 3 mod Vest. Højen er bygt af Muld og pløjet for nær flere Steder. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsbevokset Høj, med Brud i Toppen, 1,7 m høj, 17 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, 2,5 x 19,0 x 19,0 m. Stort krater i top (4 x 4 x 1 m.) med 3 m. bred, 0,5 m. dyb grøft til højfod mod SØ. Bevokset med græs. I NV-siden af højen "friskt" rektangulært hul (1,25 x 1 x 0,5 m.) bevokset med hindbær. Der pløjes helt ind til højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
De gamle skader er idag dækket af bevoksningen. Højen er helt tilgroet med hindbær særligt på sydsiden samt bevokset med et par store træer bl.a. en hyld. Højen er synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)