Næstruphøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-58

Fredningsnr.
221740

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Kejserhøj", græsklædt, højtliggende høj med flere brud, 4 x 23 m. Pløjet rigelig nær.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er lyngklædt, højtliggende og herfra haves en god Udsigt. Den er pløjet for nær paa alle Sider undtagen mod Nord. I Brudet ved a [på tegning] sees stablede Krandsstene. b [på tegning] er et ældre Brud. c [på tegning] er et dybt Brud fra Syd. d [på tegning] et gl Brud fra Øst. Krandsstenene sees hist og her og en Stabling spores i de forskjellige Brud. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 68 er ikke opført på de gule lister som værende ikke-fredningsværdig.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kejserhøj". Græsklædt, højtliggende Høj med flere Brud, 4 m høj 23 m bred. Pløjet rigelig nær. (Se ikke fredn. Sb. 68).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Alle "brud" under slåenkrat som beskrevet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er helt dækket af løvkrat og brændenælder. En del af højsiderne ser ud til at være ved at erodere. Mange dyregrave i højsiderne. Synlig fra offentlig vej.