Ilbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-129

Fredningsnr.
221748

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Høj, 1,50 x 11 m. Randsten spores mod vest og SØ, hvor foden er noget beska- diget. Lyng- og græsklædt. NMI: Lyng- og græsklædt høj som deklarationen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille Høj, der ligger ved Vejen er klædt med Lyng og Græs. Mod Vest har den et Brud, hvor 3 store Stene sees. a [på tegning] 5' l, b [på tegning] 3'6"l og c [på tegning] 4' l. Højen er bygt af Undergrundsjord, har en smuk fladagtig Top uden Brud. I Toppen sees en langagtig Steen (2'9") staaende paa Kant, og 3'6" østligere sees en flad Steen 5' lang og 3'9" bred. Af Højens middelstore Krandsstene sees kun nogle faa, og ved dens Fod ere 3 gl Brud; men de ere smaa og uden nogen Betydning. [[F.M.]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke angivet.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og græsklædt Høj som Deklarationen. [[FM. MS.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
M.S. fjernet. Som beskrevet samt med en stor sten på top. *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Korrekt at M.S. mangler. JGB. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende i ager lige op til offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)