Mejekirke
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-175

Fredningsnr.
221721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/9 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. "Mejdkirke", runddysse, 10 m i tværmål med et anseligt, af en stor overlig- ger, dækket kammer, der står temmelig frit i den flade jordhøjning, i hvis rand kun enkelte af randstenene rager frem. Kammeret er bygget af 5 side- sten, 2 x 1,90 m, 1,50 m højt, med en indgang mod ØSØ, dannet af et par sidesten. Det fredede areal er 10,50 m i kvadrat. NMI: "Mejdkirke", meget smuk runddysse.
Undersøgelsehistorie  (10)
1859 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse ligger smukt ved Vejen mellem Nødager og Feldballe og er vidtkjendt for sin Størrelse og Skjønhed. Dens Navn skal efter en meddelt Forklaring, hvis Værd er tvivlsom, grunde sig paa, at Præsten hver Helligdag kommer her forbi denne taarnagtige Bygning lige i Middagstiden (paa Jydsk "Meje"). Gangen vender mod Øst og Gangstenene ere 3'10" lange. Dørviden til Kammeret er 2' Gangens Vide er 1'9". Gangstenene hælde ind mod hinanden. Afstanden mellem Kammerets Døraabning og Gangstenene er 2'5". Fra Dør til Bagvæg er der 6'6" og Kammerets Vide er 6'8". Den indvendige Højde er 5'9". Kammerets Vide foroven er fra N-S 4' og fra Ø-V. 3'6". Overliggeren er mindst 4' tyk og lidt puklet. Af Krandsstene sees 5; men de ere smaa i Forhold til Kammeret. [[FM]] [[Jfr. jour 494/44.]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke anført.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mejdkirke, meget smuk Runddysse. [[FM. MS.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn - let adgang. *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Smukt og velholdt dyssekammer (polygonalt) med gang i Ø af 2 sten. På dækstenens overside 5-6 skåltegn. Kammeret er indvendig næsten mandshøjt. JGB.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod øst. Meget flot dysse. Græsklædt - velplejet. Synlig og tilgængelig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)