Bjørnholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140212-32

Fredningsnr.
221818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
NM A 37683-87.

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Skelet, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste, smukt bevaret, på bakketop i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal udgravning
Journal nr.: 464/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 464/37. Sb. 14.02.12-32. NM A 37683-87. Hellekiste paa Bjørnholm, Matr. Nr. 2a af Højholm, Tirstrup Sogn, Sønder Herred, Randers Amt. Undersøgt 1937 af Th. Mathiassen. Udgravningsberetning samt -dokumentation (kort, plan- og snittegning samt fotografier) af d. 25/11 1937 fra Th. Mathiassen, N01. Herfra NM A 37683-87. I Maj 1937 meddelte Godsejer A.U. Juhl, Bjørnholm pr. Trustrup, at ved Pløjning paa hans Jord var fundet en Stengrav. En Undersøgelse foretoges i Dagene 28/6-1/7 1937. Efter Undersøgelsens Afslutning restaureredes Graven. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 21/5; 25/6; 30/6 1937 og d. 1/2 1938 ml. godsejer A. Uldall Juhl, Bjørnholm pr. Trustrup, og N01.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 464/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste, smukt bevaret, paa Bakketop i Ager. [[A. 464/37. MS.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bjørnholm. (Matr. Høgholm 2a). Hellekiste. Jfr. 464/37. A 37683-87. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste. Der er skredet så meget jord ned i gangen med jernlåger, at det ikke er muligt at bese kistens indre. Der bliver pløjet uanstændig tæt på kistens sten - specielt ved SV-enden, hvor der køres lige til stenene. Der smides marksten på høj og over kisten. Der bør sikres frijord. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn - sjælden på egnen. Adgang bør sikres. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bevoksning og omgivelser udfyldt ud fra fotos og 4 cm-kort. Marksprøjtning og pløjning påtalt jan. 1988 (F53-3462). *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Marksten fjernet. Pløjeafstanden er nødtørftigt acceptabel men heller ikke mere. Jorddækket over kammeret fremstår med et meget sparsomt vegetationsdække (formentlig efter pesticidsprøjtning) og gennemhullet som en schweitzerost af musegange. Jorddækket bør udbedres og sikres; evt. ledsaget af et pålæg til ejer om ikke at bortsprøjte græs- og urtefloraen. Der er eroderet så store mængder jord ind i kammeret - dels gennem den med jernlåge forsynede indgang, dels ved åbninger omkring dæksten i V - at kammeret næsten er fyldt op. Restaurering også på dette punkt bør overvejes. JGB *************************************** Genbesigtigelse 29.10.1987: Virkningen af marksprøjtning har nu fortaget sig; fortidsmindet er tilgroet med græs. Pløjeafstand O.K., dog pløjes der i S med furen væk fra højfoden; dette bør også påtales. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Jeg ville nu nok rykke den én seværdigsgrad. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin dyrkningsfri bræmme. Jernlåge mod syd. Tilgroet med græs.

Litteraturhenvisninger  (0)