Møgelhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140213-5

Fredningsnr.
211818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Møgelhøj" eller "Møglehøj", kratbevokset. Afgravet eller pløjet i alle sider.
Undersøgelsehistorie

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Seet i Frastand tage Höjen sig nogenlunde ud, da dens Rester ere lyngklædte; men den er i Virkeligheden grundforstyrret. Dens 4 Sider ere bortförte, og Resten er desuden gjennemgravet. Den er bygt af Muld, har et Gjennemsnit af 60' og en Höjde af 10 a 11'. Om Höjens Midte er bundbrudt er meget tvivlsomt. Udsigten fra dens Top er meget smuk. a a ere Nedstyrtninger. b er det betydeligste Brud. [[Fredet]]

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kratbevokset Høj, "Møgelhøj" (Møglehøj). Afgravet - eller pløjet i alle Sider.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 402/47. Sb. 14.0213-5. Korrespondance af d. 13/5; 16/5 1947 ml. Proprietær K. Christensen, Ingvorstrup og N01. Ang. frigivelse af "Møgelhøj" til sløjfning. Lodsejers anmodning blev afslået af N01.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stejle - nærmest lodrette - sider mod øst og nord. Tæt bevokset med løvtræer og buskads.