Vester Gydshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140213-8

Fredningsnr.
211819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"V. Gydshøj", ret tilgravet, så den danner en firkant, 3,2 m høj, 16 m i diameter.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestlige af Gydshöjene er en meget smuk lyngklædt Höj med et Gjennemsnit af 60'; men den er saaledes afplöjet paa alle 4 Sider, saa den nu danne en ret Firkant 54' paa hver Side. Ved en Indskjæring fra Nordöst til Midten er Höjen fuldstændig brudt. Gjennemskjæringen, der er gammel, er endnu 6' bred og 2' dyb. Ved a sees Overfladen af en större Steen, og ved b sees en större Fodsteen. Höjen er bygt af Muld og der er ikke Spor af indpakkede Steen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"V. Gydshøj", ret tilgravet, saa den danner en Firkant, 3,2 m høj, 18 m i Diameter (se ikke-fredn. Sb. 9).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flad sænkning i toppen strækker sig ned af nordsiden (gammel, sammensunken skade). Vestsiden er lidt sammenskreden hvilket formentlig skyldes den gamle afgravning. Bevokset med et løvtræ mod nord og ellers græs og brændenælder.