Olshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-4

Fredningsnr.
21196

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 16/9 1930, Geodætisk institut; 10 m omkring stenen. "Olshøj", oprindeligt 7 m høj, 38 m i tværmål; nu noget beskadiget ved afgrav- ning. Randstenene blottet.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gjennemsnittet 114' og Höjden 22'. Denne Höj, der er den prægtigste og störste i Grenaaegnen, er nu brudt paa hele Øst og Nordöstsiden, saaledes at Bunden er fulgt, og den fine Muld, hvoraf Höjen er bygt, er fört bort. Dermed ere Höjens Krandsstene blevne blottede. Krandsstenene vare temmelig store og stablede i 3 Lag; men ere de fleste förte bort. Ved a findes et Topbrud, som forresten ingen Betydning har. Ved c har været begyndt paa et Brud, ligesom der ogsaa ved d findes Spor af Gravning paa et större Omraade; men alle disse Gravninger have været meget overfladiske. Ved b er der gravet en Mine ind paa c 12' og derinde sees Begyndelsen af en Steenhobning. Uagtet flere Forsög er det ikke lykkedes at frede den, og dens Ødelæggelse gaar rask fremad, som ogsaa Grundplanen viser. Hvorvidt Navnene Olshöj og Aalsö staa i Forbindelse med hinanden er uvist. Om denne Höj er den Olshöj, der nævnes i Forbindelse med Stolshöj ved Nödager er uvist men dog sandsynligt. Höjens Midtpunkt vilde snart kunne naaes ved en Undersögelse, og da man nu med Vished kan see, at dette er urört, saa var det maaske nok værd at forsöge. Seet i Frastand tager den sig godt ud. Den er lyngklædt, sees vidt om i Egnen og fra dens Top haves en meget stor og smuk Udsigt.

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Olshøj", oprindeligt 7 m høj, 38 [m] i Gennemsnit; nu noget beskadiget ved Afgravning. Randstenene blottet. Fr. af G.I. 1930 10 m om Stenen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med gyvler, græs, hyben, tjørn og løvtræer. Synlig fra offentlig vej.