Ravnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-9

Fredningsnr.
21191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Rettersted, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Ravnehøj", 4 x 17-18 m. Siderne skåret nær ved pløjning. (Cementstøtte til flagstang).
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen er bygt af Muld og Undergrundsjord, som sees Lagviis i forskjelligformede Striber, dog er Undergrundsjorden meget fremtrædende mod Nord. Paa Grund af et större ældre Topbrud er Höjen meget flad oveni, og den er begroet med Græs. Fodstenene ere borte paa enkelte nær, og de ere temmelig smaa. Höjen er plöjet for nær paa alle Sider, og meget af dens Fyld er kjört bort især mod V, N og Ø. Sagnet melder, at Præsten i Vejlby er bleven henrettet her. Enkelte vil endog i Höjens flade Form see et Beviis for, at Skarpretterens Aperat har været anbragt paa Höjens Top. Foran Kirkedören i Aalsö vises en gammel Liigsteen, som er fra den ]]oprindelige[[ förste Kristne Tid, og denne Steen siges at dække Vejlby Præsteliig. Det er mærkeligt, at Höjen og Stenen i Aalsö sættes i Forbindelse med Fortællingen om Vejlby Præst, og at der ikke findes et eneste Sted i selve Vejlby, hvortil Sagnet stötter sig.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ravnehøj", 4 m høj, 17-18 m i Gennemsnit. Siderne skaaret nær ved Plöjning (en Cementstøtte til Flagstang bør fjernes) se ikke-fredn. V. 10-13.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gammel cement flagstangsbund på toppen (er registreret tidligere). Enkelte dyregrave. Bevokset med græs og to egetræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)