Dobbeltgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-12

Fredningsnr.
21192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Græsklædt høj, beplantet med fyr. Noget ødelagt ved afgravning fra øst og af huller i øst. 1,8 m høj.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er saa flad oveni, at den maa formodes topbrudt för den blev dyrket. Efter en Tids Forlöb ophörte man med at plöje over den, og nu sees den som en græsgroet Ophöjning beplantet med Fyr.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj, beplantet med Fyr. Noget ødelagt ved Afgravning fra Øst og Huller i Øst. 1,8 m høj.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden fyr. Bevokset med en del løvtræer bl.a. gamle bøgetræer.