Pighøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-44

Fredningsnr.
22193

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skel (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1987 - 1987 e.Kr.)

Fredningstekst
1987: Tidligere C-høj er tinglyst med følgende beskrivelse: ****************************************** "Pighøj", nu ca. 9 x 14 m stor og ca. 1,6 m høj. Uregelmæssig form med udgravninger fra NV og SØ. I skel.
Undersøgelsehistorie  (14)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne smukke Høj er ubrudt, har en smuk Form og fra dens Top haves en smuk og vid Udsigt lige som Højen selv ogsaa er synlig i en vid Omkreds. Den har store Forstene,hvoraf 17 ere synlige; men Resten sidder efter al Rimelighed lidt inde i Højens Fyld. Nogle ubetydelige Lavninger tyde paa, at Brydningsforsøg ere prøvede i gamle Dage;men disse Forsøg ere uden nogen Betydning. Højen var værd at frede, især hvis No 50 ogsaa kunde blive fredet. [[Frigivet]] Bevoksning: 1981: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 714/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 714/38; 714/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 714/38; 714/39. Sb. 14.02.14-44. Diverse korrespondance af 1938-39 ml. lodsejer Gdr. Drejer Nielsen, Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds, Politimesteren i Grenaa og N01. Ang. gravning i Pighøj. Højen blev efterfølgende frigivet til sløjfning.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Pighøj", næsten bortryddet. Kun et Hjørne tilbage.

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 714/38; 714/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 714/38; 714/39. Sb. 14.02.14-44. Denne Høj blev beset under Fredningsrejsen Oktober 1946. "Pighøj", et tidligere anseligt og smukt bevaret Oldtidsminde er næsten helt forsvundet. C. Ole Kindt-Jensen.

1946 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 714/38; 714/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Bemærk at 3a og 3 byttes om - 3 er Pighøj - på fred.-kort (blåt kort) 2219:3a. Uregelmæssig højrest med indgravninger fra NV og SØ ligesom højen også er afpløjet her. *************************************** Genbesigtigelse 24.10.1986: Hvis dette er en megalit, kan der godt være rester af kammeret m.v. Der ses en jordfast sten i toppen. Rester af højen er overpløjet - ses i ager. Tinglyses. MB + JGB Bevoksning: 1981: Græs.

1987 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
SNS F. 53-3095. Sb. 14.02.14-44. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 8/7 1987 på N01. Jvf. SNS F. 53-3095. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 23/6 1987 ml. SNS og RAS.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3095
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3095
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Pighøj", nu ca. 9 x 14 m stor og ca. 1,6 m høj. Uregelmæssig form med udgravninger fra NV og SØ. I skel.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende på nordsiden af jorddige. Ligner blot en udposning på diget. Tæt bevokset med krat. Indgravninger og sten i toppen er ikke mulige at se. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)