Aalsrode
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-50

Fredningsnr.
22191

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1917, enkefru Sine Sørensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1917, G. Rosenberg. Runddysse med polygonalt kammer, 2 m i tværmål, dannet af 5 bæresten, 1,60 m høje, 0,50 m l. Tærskelsten og en anselig dæksten på plads; mod ØSØ en kort gang, med 1 sten i hver side (begge noget afkløvede); meget vid udsigt. 1,5 m jord udenom stenene medindbefattet. NMI: Runddysse med vid udsigt, storslået. Som dekl.
Undersøgelsehistorie  (14)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af Krandsstenene sees 2 mod nordöst. Dyssen ligger höjt og er synlig i en vid Omkreds, ligesom der ogsaa herfra haves en vid Udsigt til Land og Hav. Af Fyld er der ubetydeligt eller næsten intet tilbage. Bærestenene ere 5' höje og Tærskelstenen er 6'' höj. Hvor store Gangstenene egentlig ere, kan nu næppe sees; thi der er klövet i Stykker fra dem begge to, og i den nordlige sees endnu 5 Kilehuller. Overliggeren er prægtig og hæver sig 8' over Jordfladen. Der er Grund til at antage, at Krandsstenene have været temmelig store. Denne smukke Dysse var værd at frede, især om Höjen [sb.] No 44 ogsaa kunde fredes. [[FM 1917]] [[Jvf. Journ. 210/17]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 210/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 541/42; 151/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 541/42; 151/43. Sb. 14.02.14-50. Brev af d. 4/8 1942 fra Forpagter Niels Bang-Nikolaisen, Frijsendal pr. Hammel. Ang. Overgreb mod en Høj i Aalsrode.

1943 Museal besigtigelse
Journal nr.: 151/43; 541/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 541/42; 151/43. Sb. 14.02.14-50. Stedet besøgtes 5/8 1943. Der er ikke sket anden Skade, end at der paa Nord- og Østsiden er pløjet saa nær Højen, at der er dannet en lille Stejlbrink, der skrider, samt at der er lagt en Del Sankesten paa Højen. Ejeren Gdr. Alfr. Pedersen, forklarede, at det var Karlen, der paa egen Haand havde pløjet for nær, Han lovede at udbedre Skaden ved paafyld af Jord og Fjærnelse af Markstenene inden et Aar. Therkel Mathiassen Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 7/8; 8/8 1942 ml. Dommerkontoret, Grenaa og N01. Korrespondance af d. 4/8; 19/8 1942 ml. Forpagter N. Bang-Mikkelsen, Frijsendal pr. Hammel og N01. Korrespondance af d. 10/8 1942 ml. Gaardejer Alfred Petersen, Aalsrode og N01.

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 151/43; 541/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 541/42; 151/43. Sb. 14.02.14-50. Beset Oktober 1946 på Fredningsbesøg. Dyssen står smukt og uanfægtet. Der er pløjet nær, men ingen skade forvoldt. Ole Klindt-Jensen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med vid Udsigt, storslaaet. Som Dekl. [[F.M. 10/9 1917. M.S.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1917 Bevoksning: 1980: Græs.

1951 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 439/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 439/51. Sb. 14.02.14-50. Brev af d. 8/6 1951 fra fyrmester T. Jacobsen Forsnæs pr. Grenå, til N01 om at den smukke dysse ved Ålsrode, beliggende på matr.nr. 18 a af Ålsrode, er i fare ved misrøgt fra ejerens side.

1951 Privat besigtigelse
Journal nr.: 439/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 439/51. Sb. 14.02.14-50. Brev af d. 22/6 1951 fra sognefoged A. Poulsen, Aalsø til N01. Til omstaaende [brev af d. 13/6 1951 fra N01 v. Th. Mathiassen med anmodning om besigtigelse af dyssen] kan oplyses at jeg har set paa den omtalte Stendysse i Aalsrode og kan meddele Dem, at Dyssen ser ud som den har gjort i mange Aar og at der ikke er Fare for at den skal styrte sammen og at der ikke er pløjet for nær til den - Ejeren er klar over at mindesmærket ikke maa forringes og han erklærer sig villig til at indhegne dyssen i dette Aar hvor der er Græs paa Jorden om Dyssen, hvilket ikke bliver de første 4 aar - i Aar er der Rug paa Jorden rundt om Dyssen A. Poulsen Sognefoged. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 13/6; 22/6 1951 ml. sognefoged A. Poulsen, Aalsø og N01. Korrespondance af d. 8/6; 13/6 1951 ml. fyrmester T. Jacobsen, Fornæs pr. Grenå og N01.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen indhegning (heller ikke aktuelt); ellers som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod syd. På det fredede område omkring dyssen lidt krat og gyvler.

Litteraturhenvisninger  (0)